Kamer van Koophandel

PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17279103.
Inhoud

De door PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van PAUL VAN DE KAMP INTERIOR DESIGN omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.